fbpx

Grad Požarevac je od Kabineta Ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku dobio sredstva za realizaciju projekta Unapređenje mera za populacionu politiku. Ugovor je zaključen u aprilu mesecu ove godine i sam projekat će trajati do kraja 2019. godine. Vrednost projekta je 2.100.000.00 dinara

Samim ugovorom odobrena susredstva za jedan cilj, za edukaciju iz oblasti populacione politike i ona podrazumeva organizovanje okruglih stolova, radionica i javnih treibina, medijsku promociju istih i pilotiranje projekata i evaluaciju rezultata u cilju izrade strateških dokumenata.

Iyvor: Hit Radio

Leave a Reply