Saopštenje Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca, za polјoprivredne proizvođače

U dalјem tekstu se nalazi upustvo kako bi polјoprivredni proizvođači mogli nesmetano da obavlјaju svoje radove jedno upustvo se odnosi na oblast stočarstva i pčelarstva a drugo za primenu neophodnih agrotehničkih mera

U slučaju obavlјanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki polјoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za polјoprivrednu inspekciju.

Internet adresa  za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za polјoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo polјoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polјa u cilјu dobijanja dozvole za kretanje sa cilјem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki polјoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge polјoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilјa putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, broj polјoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava: Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.

Sve dodatne informacije kao i preuzimanje radnih naloga  polјoprivredni proizvođači mogu naći na sajtu ministarstva polјoprivrede http://www.minpolj.gov.rs/

 

 

Štab za vanredne situacije Grada Požarevca

Leave a Reply