Predstavljen je projekat „Postizanje inkluzivnog socio-ekonomskog razvoja kroz podsticanje preduzetništva i zapošljavanja Roma’’. Završetkom ovog projekta, do kraja 2020. godine, očekuje se da posao dobije 40 lica.

Projekat inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa sprovodi se u partnerstvu Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i kabineta Zorane Mihajlović, potpredsednice Vlade RS, koja je i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije „Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine“.

U Požarevcu, u okviru projekta realizuje se niz aktivnosti koje su veoma bitne za održivo zapošljavanje ne samo Roma i Romkinja nego i ostalih socijalno ugroženih kategorija.
Menadžer projekta Vladimir Petrović je ovom prilikom istakao da postoji šest kategorija, a dve su direktno vezane za zapošljavanje, pre svega 40 osoba, do kraja 2020. godine kada se i planira završetak projekta.

Jedna se odnosi na finansiranje početnika u biznisu gde će biti opredeljeno do 6 hiljada evra za nabavku opreme, a druga na finansiranje, odnosno kupovinu mašina za proizvodnu delatnost u visini do 5 hiljada evra za već postojeća privredna društva i preduzetničke radnje, dok se druge četiri komponente odnose na stvaranje mogućnosti za zaposlenje, pre svega na obuku za deset lica prema njihovim interesovanjima i potrebama. Pored ove u planu je i obuka za pet osoba koje će raditi u internet radiju „Romsko srce“, kao i šestomesečni program za mlade koji se odnosi na karijerno vođenje i savetovanje.

Leave a Reply