POZIV

 Projekat „Unapređenje zapošljivosti Roma u Braničevskom regionu“  koji realizuje URBO (Udruženje Roma Braničevskog okruga) u saradnji sa SODI (Solidaritätsdienst International e.V. )  koji je finansiran od strane BMZ – nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj kroz GIZ (Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju) raspisuje Poziv.

Poziv se odnosi na opremu koja je bliže opisana u Aneksu 4,  a koja će doprineti realizaciji projekta.

U skladu sa Aneksima koji su sastavni deo ovog poziva svi zainteresovani kandidati mogu poslati Kompletnu Prijavu na ovaj Poziv neophodno poštom ili lično na adresu organizacije, Moše Pijade bb, 12.000, Požarevac sa naznakom “Prijava za TD6- Projekat „Unapređenje zapošljivosti Roma u Braničevskom regionu“ ne otvarati pre 28 juna 2019. godine.

 

Rok za podnošenje kompletne Prijave je 28. jun 2019. godine do 15.00 časova.

 

Aneks 1 i 2: Tehnička specifikacija i ponuda

Aneks 3: Budžet

Aneks 4: Opis specifikacije na srpskom jeziku.

Leave a Reply