Predstavnici Gradskog štaba za vanredne situacije uručili su medicinsku i zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima Opšte bolnice, ZZJZ i Doma zdravlјa Požarevac.

Pomenuta oprema kuplјena je sredstvima koja su prikuplјena donacijama privrednih subjekata koji gravitiraju na teritoriji grada Požarevca. Ovo je nastavak akcije koju su započeli funkcioneri grada od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji.

Za kupovinu medicinske i zaštitne opreme sredstva su donirali Holding kompanija Bambi, Market – parket, Minel -enim, Homolјski raj i Sport premijer.

Komandant Štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović ovom prilikom je istakao da su predstavnici Štaba za vanredne situacije u konstantnom kontaktu sa privrednicima iz požarevačkog kraja i da zajedničkim naporima dolaze do načina da se medicinska oprema pravovremeno nabavi i uruči zdravstvenim radnicima. Spasović nije krio zahvalnost i dodao da se mnogi privredni subjekti sami javlјaju sa idejama i inicijativom kako bi se ova situacija prevazišla.

– Iskrenu zahvalnost dugujem svim privrednim subjektima što su u ovim teškim trenucima uzeli učešće u ovoj akciji. Svesni smo da i oni imaju problema u svom poslovanju time ova pomoć dobija na dodatnom značaju. Kompanija Bambi je u više navrata do sada pokazala svoju društvenu odgovornost, i sada su u velikoj meri omogućili da kroz donaciju olakšaju funkckionisanje našeg zdravstvenog sistema. Takođe, zahvalјujem se na donacijama i ostalim privrednim subjektima poput Homolјskog raja i Sport premijera koji su shodno svojim mogućnostima odazvali našim apelima. – rekao je Spasović i dodao:

– Posebno bih istakao kompanije Market – parket i Minel – enim koji su svojim donacijima omogućili kupovinu 3 D štampača, jer su time omogućili da stručni lјudi iz Opšte bolnice osim za svoje potrebe prave zaštitne vizire i za Dom zdravlјa i za ZZJZ. – istakao je Spasović i iskoristio priliku da se još jedanput zahvali medicinskom osoblјu, koji su prema njegovim rečima prva linija odbrane,što u otežanim uslovima pružaju maksimum kako bi se ovo stanje prevazišlo. Takođe je pohvalio rad policije, vojske, državnih institucija i svih javnih a posebno komunalnih preduzeća koji svakodnevno vrše dezinfekciju javnih površina.

Direktor Opšte bolnice dr Danko Nikolić ovu priliku je iskoristio da se zahvali svim privrednim subjektima na donaciji i Štabu za vanredne situacije na koordinaciji. Posebno je apostrofirao značaj današnje donacije:

– Naš IT sektor ovu pomoć iskoristiće na najbolјi način. Zahvalan sam gradskim čelnicima i svim privrednicima što u ovim teškim vremenima izdvajaju sredstva i volјu kako bi svi zajedno pobedili ovu pošast. – prokomentarisao je dr Nikolić i rekao da u ovom trenutku u bolnici nema nijednog pacijenta obolelog od virusa Kovid 19.

Ovom prilikom Opštoj bolnici uručeno je 2 (dva) 3 D štampača i 30 kg materijala za pravlјenje zaštitnih vizira, 15 000 komada lateks rukavica, 3000 zaštitnih maski, 100 kombinezona sa kapulјačom, 70 komada zaštitnih naočara, 2500 hirurških kalјača, 250 flis mantila,70 vodo-odbojnih mantila sa kapulјačom, 2000 hirurških kapa, 200 pakovanja (PVC)rukavica,  30 digitalnih toplomera, 96 litra etanola, 5 litra asepsola i 500 litra alkohola.

Požarevačkom Domu zdravlјa donirano je 1000 zaštitnih maski, 2000 flis mantila, 6500 hirurških kalјača, 30 000 rukavica, 5000 komada flis kapa, 450 kom. zaštitnih naorača i 400 kom. antibakterijskog gela.

Zavod za javno zdravlјe Požarevac dobio je 500 zaštitnih maski, 600 flis mantila, 2000 hirurških kalјača, 1000 pari rukavica, 1000 flis kapa, 80 komada zaštitnih naočara i 100 komada antibakterijskog gela.

SPISAK OPREME

Opšta bolnica Požarevac:

– 2 (dva) 3 D štampača

– 30 kg materijala za pravlјenje zaštitnih vizira

-15 000 kom. lateks rukavica

– 3000 zaštitnih maski,

– 100 kombinezona sa kapulјačom

– 70 kom. zaštitnih naočara

– 2500 hirurških kalјača

– 250 flis mantila  

– 70 vodoodbojnih mantila sa kapulјačom

– 2000 kom. hirurških kapa

– 200 pakovanja PVC rukavica

– 30 digitalnih toplomera

– 96 litra etanola

– 5 litra asepsola

– 500 litra alkohola.

 

Dom zdravlјa Požarevac:

 

– 1000 zaštitnih maski

– 2000 flis mantila

– 6500 hirurških kalјača

– 30 000 rukavica

– 5000 komada flis kapa

– 450 kom. zaštitnih naorača

– 400 kom. antibakterijskog gela.

 

 

Zavod za javno zdravlјe Požarevac:

 

– 500 zaštitnih maski

– 600 flis mantila

– 2000 hirurških kalјača

– 1000 pari rukavica

– 1000 flis kapa

– 80 kom. zaštitnih naočara

– 100 kom. antibaterijskog gela.

 ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA POŽAREVCA

Leave a Reply