Po nalogu Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca, JKP Komunalne službe obezbedile su danas cisternu, koja je postavnjena kod Robne kuće,  sa 1000 litara hlorisane vode, kojom građani mogu dezinfikovati svoje ulaze u objekte, kako za kolektivno stanovanje tako i za individualne objekte. Cisterna će biti tu postavlјena do dalјnjeg i dopunjavaće se sa hlorisanom vodom. Građani mogu uzeti od litar do dva ove tečnosti za dezinfekciju.

 

                                          ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA POŽAREVCA

Leave a Reply