fbpx

U GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC OBELEŽEN JE SVETSKI DAN ROMA.

Svetski da Roma je obeležen u Gradskoj opštini Kostolac u prostorijama opštine i Svečanom akademijom. Na ovaj dan su govornici izneli pitanje Roma i skrenuli pažnju na ono što je najvažnije, a to je smanjenje do nulte tačke svaki vid diskriminacije. U Kostolcu živi 14 000 stanovnika, od toga je 2500 romske populacije, a oko 500 dece pohađa školu u ovoj opštini.
Gradska opština Kostolac je potpisnik Memoranduma  koji će se uključiti u program EU i Saveta Evvrope Romacted. Cilj je da se Romi pitaju šta sami doživljavaju kao najveće probleme. Program podrazumeva i paralelni rad sa institucijama, gde će institucije biti pitane koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju, a Savet Evrope je obezbedio eksperte koji će pružati podršku kako institucijama tako i romskoj zajednici.
Lokalna akciona grupa je radila na tekužim problemima, ali definiše i planove za naredni period.

Leave a Reply