U Požarevcu održan sastanak sa republičkim turističkim inspektorima i lokalnim ovlašćenim inspektorima za oblast turizma, sa ciljem upoznavanja sa novom zakonskom regulativom u delu domaće radinosti i seoska turistička domaćinstva.

Zakon o ugostiteljstvu stupio je na snagu 22. marta ove godine, a 1. jula počela je njegova primena u celosti. Jedan deo zakona odnosi se na domaću radinost i seoska turistička domaćinstva.
Na današnjem skupu će se govoriti o kategorizaciji objekata i načinu registrovanja kao i o zadovoljstvu korsinika i onih koji te usluge pružaju.

Izvor: Hit Radio

Leave a Reply