Nova pravila oporezivanja imovine

Kupci stanova moći će od 2019. godine porez na imovinu da prijave preko javnog beležnika preko koga su obavili i kupovinu nekretnine. Izmenama Zakona o porezu na imovinu beležnici se ovlašćuju da predaju poreske prijave. Tako se pojednostavljuje postupak, ali će novi vlasnici i dalje imati pravo da se sami jave poreznicima. Uslov je da to učine u roku od 30 dana.

Među novinama je i uvođenje kategorije “drugo zemljište”, ono koje nije ni građevinsko, ni poljoprivredno, niti šumsko. Lokalne samouprave će moći da ga dodatno kategorizuju, a osnovica će biti, ukoliko nije bilo prometa takvim parcelama, za 40% umanjena vrednost okolnog poljoprivrednog zemljišta. Gradovi i opštine će imati pravo da porez na neizgrađeno građevinsko zemljište, ukoliko se na njemu gaji bilje, sadni materijal ili šuma, oporezuju kao poljoprivredno ili šumsko.

– Zakon će naročito imati uticaj na izgradnju kapitalnih projekata u Srbiji, imajući u vidu da se i ovim poreskim zakonom, pod propisanim uslovima, uvode poreska oslobađanja po osnovu koncesija. Uticaće na ljude koji imaju zdravstvenu potrebu za ljudskim ćelijama, tkivima ili organima. To davanje se izuzima od oporezivanja – navodi se u Predlogu.

Nova verzija zakona prepoznaje i graditelje malih hidorelektrana. Uvodi se plaćanje poreza za zakupce vodnog zemljišta u javnoj svojini, radi izgradnje objekata. Precizira se i momenat od kada počinje obračun poreza za objekte u izgradnji. Oni koji premašuju 500 m2 podmirivaće porez godinu posle pravosnažnosti prve građevinske dozvole. Ministarstvo finansija, međutim, očekuje da će se bespravni kvadrati i dalje zidati.

– Za zgrade u izgradnji koje se grade bez građevinske dozvole, poreska obaveza nastaje od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj su završeni radovi na konstruktivnom sklopu zgrade, a najranije 1. januara 2019. godine – stoji u dokumentu.

Precizira se i šta može da se oporezuje kao poklon. Po tom osnovu porez ne može da se plaća za nove automobile, čamce, avione i helikoptere. Poklon su samo ako su polovni, odnosno barem jednom registrovani.

Poslanici će raspravljati i o novim pravilima poreskog postupka i poreske administracije.

Opštine i gradovi će od drugih opština, javnih preduzeća i beležnika i izvršitelja moći da traže podatke značajne za utvrđivanje poreske obaveze. Ukratko, imaće način da dođu do svih obveznika koji im se nisu sami javili, ali i da saznaju imaju li još negde neku nekretninu i plaćaju li obaveze za kvadrate koji nisu upisani u katastar.

Leave a Reply