Požarevljanka Biljana Milovanović Živak diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Urednik je književnog časopisa i periodičnog časopisa „Braničevo“. Objavila je dve knjige priča „Dva dana bez Marte“ (2007) i „Losos plivati uzvodno“ (2013), dramu „Nepotrebni tračevi“ (2012), studiju „Značenje pisanja u novom milenijumu ili je to Internet će ubiti knjigu?“ (2015), nekoliko knjiga na engleskom jeziku sa grupom autora sa Balkana, objavljeno u Holandiji, knjigu poezije„ Gde sam i zašto ovde?“ (2017), kao i stotinu recenzija, kritika, eseja, priča i pesama u književnim časopisima, periodičnim publikacijama i antologijama.

Njeno delo je prevedeno na engleski, francuski, nemački, grčki, makedonski, bugarski, ruski i slovenski jezik. Njene pesme i priče deo su fakultativnih čitalaca u srednjoškolskom programu i na odeljenju za nehelenske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobila je nagrade za svoj književni, uređivački i kulturni rad. Predaje književnost i kreativno pisanje.

Književni portret održan je u prepunoj svečanoj sali Narodne biblioteke “Ilija M. Petrović” u Požarevcu. Pored Milovanović Živak, publici se obratila Tatjana Lazarević Milošević, književna kritičarka.

Leave a Reply