fbpx

JAVNI POZIV

za izbor i dodelu podsticaja budućim preduzetnicima u okviru projekta ,,Unapređenje zapošlјivosti Roma u Braničevskom okrugu”

 

 Udruženje Roma Braničevskog okruga, realizuje projekat „Unapređenje zapošlјivosti Roma u Braničevskom okrugu” koji je finansiran od strane ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke uz tehničku podršku organizacija GIZ i SODI. Osnovni cilј Projekta je da se stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu kroz zapošlјavanje mladih Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji i ostale ugrožene društvene grupe.

 

I  VISINA  SREDSTAVA I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Konkurs sprovodi Komisija za izbor i dodelu podsticajnih sredstava preduzetnicima i malim preduzećima u okviru projekta ,,Unapređenje zapošlјivosti Roma u Braničevskom okrugu ”.

Sredstva za dodelu subvencija u ukupnom iznosu od 25.000 evra su bespovratna, a obezbeđena su u okvira projekta i donatora od strane ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke uz tehničku podršku organizacija GIZ i SODI.

Sredstva će se koristiti za finansiranje i/ili sufinansiranje nabavke opreme/mašine za 5 lica u pojedinačnim iznosima do 5.000 eura u dinarskom iznosu po kursu Projekta. Sredstva se mogu koristiti za kupovinu nove opreme/mašina kojom se započinje poslovanje i otvaraju nova radna mesta.

Oprema koja se zahteva nabavlјa se od strane Projekta, a po odobrenoj prijavi.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica koja su spremna da započnu sopstveni biznis a koja imaju prebivalište na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 

 1. trajna obrtna sredstva ili dugovanja;
 2. projekte povezane sa političkim partijama;
 3. osnovno finansiranje i tekuće poslovanje podnosioca prijave;
 4. dodelјivanje bespovratnih sredstava drugim pravnim ili fizičkim licima;
 5. sponzorstva na učešće na seminarima, treninzima, konferencijama, kongresima, obukama, studijskim putovanjima i radionicama;
 6. pokriće gubitaka, dugova ili potencijalnih budućih obaveza;
 7. pružanje materijalne i nematerijalne podrške političkim strankama i verskim organizacijama;
 8. humanitarne aktivnosti;
 9. projekte u vezi sa:
 10. a. trgovinom robe široke potrošnje;
 11. b. menjačice, klađenjem i kockanjem;

 

II   USLOVI KONKURSA

 

Pravna forma:

Fizička lica koja su spremna da započnu sopstveni biznis, za podsticanje samozapošlјavanja.

Međunarodne organizacije, pravna lica, državne institucije, udruženja građana i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Jedan podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu za učešće na ovom Konkursu, takođe potrebno je i dostaviti i biznis plan.

 

Društveni cilј:

 Potencijalni korisnici podsticaja imaju obavezu zapošlјavanja minimum 1 (jednog) teže zapošlјivog lica a na period od minimum jedne godine.

 

III  KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

 

Prilikom izbora  korisnika podsticaja Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

 

 • upošlјavanje minimum 2 dva lica iz grupe teško upošlјivih lica – Romi i Romkinje ;
 • povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji;
 • upošlјavanje minimum 2 dva lica iz ostalih grupa teško upošlјivih lica;
 • procena biznis plana, uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;
 • posvećenost društvenom cilјu i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje doprinosi rešavanju problema cilјne grupe);
 • inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti;

 

IV  ROK ZA PODNOŠENјE I DOSTAVLjANјE DOKUMENATA

 

U prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

Tekst konkursa se može preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.urbo.rs

Podnosioci prijava prilikom pisanja Biznis plana imaju stručnu podršku koja je obezbeđena kroz projekat. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Podnosioci prijave ne snose nikakve troškove u toku procesa, kompletna podrška je obezbeđena Projektom.

Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 22.04.2019. godine.

Prijavni formular možete preuzeti ovde: PRIJAVNI FORMULAR

Leave a Reply