Iz Sportskog centra Požarevac, kreula raspodela paketa pomoći za penzionere sa primanjima do 30.000 dinara, nezaposlena lica sa evidencije NZS, lica sa invaliditetom po spisku Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac, korisnike jednokratne novčane pomoći koji su u poslednje dve godine bili na evidenciji Centra za socijalni rad Požarevac i 500 socijalno ugroženih romskih porodica po spisku udruženja Roma Braničevskog okruga.

Kako je danas rečeno, biće podeljeno 14.727 paketa hrane i sredstava za higijenu

Paketi, fininsirani iz budžeta Grada Požarevca ukupne su vrednosti 50 miliona dinara.  Vrednost jednog paketa namirnica i higijenskih sredstava je 3.000 dinara po osobi.

Volonteri grada Požarevca od danas počinju sa podelom paketa I očekuje se da se podela završi za nekoliko dana.

Leave a Reply