Grad Požarevac je u vreme vanrednog stanja izazvanog korona virusom dobio nekoliko donacija od domaćih privrednika, kao što su građani već bili obavešteni pre nekoliko dana je uručena zdravstena zaštitna oprema za Dom zdravlјa, Bolnicu i Zavod za javno zdravlјe.

Akciji se priklјučila i kompanija Bambi , koja je donirala 2 miliona dinara sa tim novcem je nabavlјena oprema za Dom zdravlјa, Bolnicu i Zavod za javno zdravlјe. Ova kompanija i Grad Požarevac godinama unazad imaju odličnu poslovnu saradnju, koja je rezulitrala da Bambi ostaje u Požarevcu ali da će  otvoriti nove proizvodne pogone i zaposliti još lјudi. Rukovodstvo ove firme je odlučilo da pomogne gradu u kome posluju za vreme pandemije korona virusa, međutim Bambi je pored grada napravio dogovor o pomoći i sa Vladom Republike Srbije.

Oprema koja je nabavlјena za Požarevac, biće u toku sledeće nedelјe,  prema određenoj specifikaciji, podelјena Domu zdravlјa, Bolnici i Zavodu za javno zdravlјe. Danas je već uručeno 50 skafanderu Zavodu za javno zdravlјe kome je to neophodno zato što uzimaju uzorke i na terenu. Još je obezbeđeno u saradnji sa Bambijem 52 hilјade zaštitnih rukavica, 2 hilјde i 800 zaštitnih mantila, 10 hilјada hirurških kalјača, 7 hilјada zaštitnih kapa, 500 antibakterijskih gelova, 500 zaštitnih naočara. Kompanija Bambi je obećala još jednu veću donaciju u narednom periodu za zdravstene ustanove Grada Požarevca.

Pored ove donacije Bambi je opredelio i 1,5 tona svojih proizvoda koje će po već ustalјenom režimu deliti gradski volonteri.

Gradonačelnik Grada Požarevca i komadanst Štaba za vanredne situacije Bane Spasović se zahvalјuje ovoj velikoj kompaniji koja je imala sluha i na delu pokazala društvenu odgovornost u ovom teškom trenutku za čitavu Srbiju ali i svet.

 

                                          ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA POŽAREVCA

Leave a Reply